ജി എച്ച് എച്ച് എസ് പട് ല സ്കൂള്‍ കലോത്സവം ആരംഭിച്ചു

പരിമിതികള്ക്കിടയില്‍ മൂന്നാമതും നൂറുമേനി വിളയിച്ച പട്ട്ള സ്കൂള്‍ ജൈത്രയാത്ര തുടരുന്നു

Friday, June 26, 2015

ഡങ്കിപനിക്കെതിരെ ജാഗരൂകരായി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍  

കമുങ്ങിന്‍ തോട്ടങ്ങള്‍ ശുചീകരിക്കുന്നു

 ജെ.എച്ച്.ഐ.റോബിന്‍ ബോധവല്ക്കരണ ക്ലാസെടുക്കുന്നു

 

 

No comments:

Post a Comment