ജി എച്ച് എച്ച് എസ് പട് ല സ്കൂള്‍ കലോത്സവം ആരംഭിച്ചു

പരിമിതികള്ക്കിടയില്‍ മൂന്നാമതും നൂറുമേനി വിളയിച്ച പട്ട്ള സ്കൂള്‍ ജൈത്രയാത്ര തുടരുന്നു

Friday, September 30, 2016

PTA ANUMODHANAM

 PTA അനുമോദനത്തില് principal rajan master സ്വാഗതം പറയുന്നു
 ഉദ്‌ഘാടനം madhur പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് smt.മാലതി സുരേഷ് നിര്വ്വഹിക്കുന്നു 

അനുമോദനത്തിനു അര്ഹരായവര്

No comments:

Post a Comment