ജി എച്ച് എച്ച് എസ് പട് ല സ്കൂള്‍ കലോത്സവം ആരംഭിച്ചു

പരിമിതികള്ക്കിടയില്‍ മൂന്നാമതും നൂറുമേനി വിളയിച്ച പട്ട്ള സ്കൂള്‍ ജൈത്രയാത്ര തുടരുന്നു

Thursday, October 20, 2016

kettidodghadanam

 എം എൽ എ ഫണ്ടിൽ നിന്നും അനുവദിച്ച കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്‌ഘാടനം കാസറഗോഡ് എം എൽ എ ശ്രീ എൻ എ നെല്ലിക്കുന്ന് നിർവഹിക്കുന്നു

 HM കുമാരി റാണി ടീച്ചർ
 PTA പ്രെസിഡന്റ്‌ ശ്രീ എം സെയ്ദ്
 വാർഡ് മെമ്പർ ശ്രീ എം എ മജീദ്

No comments:

Post a Comment