ജി എച്ച് എച്ച് എസ് പട് ല സ്കൂള്‍ കലോത്സവം ആരംഭിച്ചു

പരിമിതികള്ക്കിടയില്‍ മൂന്നാമതും നൂറുമേനി വിളയിച്ച പട്ട്ള സ്കൂള്‍ ജൈത്രയാത്ര തുടരുന്നു

Friday, October 7, 2016

SCHOOL ATHLETIC MEET

 സ്പോർട്സ് മീറ്റിനു HM റാണി ടീച്ചർ പതാക ഉയർത്തുന്നു .സമീപം നാരായണൻ മാസ്റ്റർ

 പതാക ഉയർത്തിയതിനുശേഷം HM കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കുന്നു .
 മർച്ചപാസ്റ്റിൽ ജെ ആർ സി  കുട്ടികളും വിവിധ HOUSILE കുട്ടികളും


 അധ്യക്ഷൻ PTA പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ സെയ്ദ് .
ഉദ്ഘാടനം എസ്‌ എം സി ചെയര്മാന് ശ്രീ അബൂബക്കർ നിർവഹിക്കുന്നു.

No comments:

Post a Comment