ജി എച്ച് എച്ച് എസ് പട് ല സ്കൂള്‍ കലോത്സവം ആരംഭിച്ചു

പരിമിതികള്ക്കിടയില്‍ മൂന്നാമതും നൂറുമേനി വിളയിച്ച പട്ട്ള സ്കൂള്‍ ജൈത്രയാത്ര തുടരുന്നു

Monday, February 13, 2017

മലയാള തിളക്കം

പ്രൈമറി ക്ലാസ്സുകളിലെ  ഭാഷാ പഠനനിലവാരം ഉയര്‍ത്തുന്നതിനായി കേരള സര്‍ക്കാര്‍ ആവിഷ്കരിച്ച മലയളതിളക്കം ദശ ദിന പരിപാടി  പട്ള ജി എച്ച് എച്ച് എസില്‍ ആരംഭിച്ചു.ഇതിനൊടനുബന്ധിച്ചു രക്ഷകര്‍ത്താക്കളു ടെ   യോഗവും നടത്തി.

1 comment:

  1. പട്ലയുടെ മലയാളം തിളങ്ങട്ടെ പട്ലയും

    ReplyDelete