ജി എച്ച് എച്ച് എസ് പട് ല സ്കൂള്‍ കലോത്സവം ആരംഭിച്ചു

പരിമിതികള്ക്കിടയില്‍ മൂന്നാമതും നൂറുമേനി വിളയിച്ച പട്ട്ള സ്കൂള്‍ ജൈത്രയാത്ര തുടരുന്നു

Thursday, March 7, 2024

01/03/24


 ശ്രദ്ധേയമായി പട്‌ല ഗവ ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂള്‍ പഠനോത്സവം നടന്നു https://youtu.be/tAgOEKu_n-M

No comments:

Post a Comment