ജി എച്ച് എച്ച് എസ് പട് ല സ്കൂള്‍ കലോത്സവം ആരംഭിച്ചു

പരിമിതികള്ക്കിടയില്‍ മൂന്നാമതും നൂറുമേനി വിളയിച്ച പട്ട്ള സ്കൂള്‍ ജൈത്രയാത്ര തുടരുന്നു

Monday, September 22, 2014

ബ്ലോഗിന്റെ ഉദ്ഘാടനംസ്കൂള്ബ്ലോഗിന്‍റെ ഉദ്ഘാടനം പി.ടി.എ.പ്രസിഡന്റ്  ശ്രീ.പി.എം.സയെദ് നിര്‍വഹിച്ചു.സുതാര്യതയും സാമൂഹ്യ പങ്കാളിത്തവും സ്കൂള്‍ പ്രവര്‍ത്തനത്തില്‍ ഉണ്ടാക്കാന്‍ ബ്ലോഗ്‌ ഉപകരിക്കട്ടെ എന്ന്‍ അദ്ദേഹം ആശംസിച്ചു

 

 

No comments:

Post a Comment