ജി എച്ച് എച്ച് എസ് പട് ല സ്കൂള്‍ കലോത്സവം ആരംഭിച്ചു

പരിമിതികള്ക്കിടയില്‍ മൂന്നാമതും നൂറുമേനി വിളയിച്ച പട്ട്ള സ്കൂള്‍ ജൈത്രയാത്ര തുടരുന്നു

Friday, September 5, 2014

കുമാരി റാണി ടീച്ചര്‍-അവിസ്മരണീയം ഈ മുപ്പതു വര്ഷംകുമാരി റാണി ടീച്ചര്‍- മുപ്പതു വര്‍ഷത്തെ സേവനം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ ടീച്ചറെ അധ്യാപകരും വിദ്യാര്‍ത്ഥികളും ആദരിച്ചു.തന്‍റെ അനുഭവങ്ങള്‍വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാനും ടീച്ചര്‍ അധ്യാപകദിനത്തില്‍ സമയം കണ്ടെത്തി
S M A U P S പനയാല്‍ മുതല്‍ G H S S പട്ട്ള വരെയുള്ള ടീച്ചറുടെ അധ്യാപക ജീവിതത്തില്‍ തന്‍റെ കഴിവും ആത്മാര്‍ത്ഥതയും തെളിയിച്ചകാര്യം സ്റ്റാഫ്‌ സെക്രെട്ടറി അനുസ്മരിച്ചു

No comments:

Post a Comment