ജി എച്ച് എച്ച് എസ് പട് ല സ്കൂള്‍ കലോത്സവം ആരംഭിച്ചു

പരിമിതികള്ക്കിടയില്‍ മൂന്നാമതും നൂറുമേനി വിളയിച്ച പട്ട്ള സ്കൂള്‍ ജൈത്രയാത്ര തുടരുന്നു

Tuesday, August 4, 2015

കാസറഗോഡ് ഉപജില്ല അറബിക് അലിഫ് മെഗാ ക്വിസ്സില്‍ രണ്ടാം സ്ഥാനം നേടിയ പട്ട്ള സ്കൂള്‍ ടീം

കാസറഗോഡ് ഉപജില്ല അറബിക് അലിഫ് മെഗാ ക്വിസ്സില്‍ രണ്ടാം സ്ഥാനം നേടിയ പട്ട്ള സ്കൂള്‍ ടീം   
 Winners  Mohammed Manassir of 7B
                Salman Bhasheer of 5B

1 comment: