ജി എച്ച് എച്ച് എസ് പട് ല സ്കൂള്‍ കലോത്സവം ആരംഭിച്ചു

പരിമിതികള്ക്കിടയില്‍ മൂന്നാമതും നൂറുമേനി വിളയിച്ച പട്ട്ള സ്കൂള്‍ ജൈത്രയാത്ര തുടരുന്നു

Friday, July 31, 2015

പോലീസ് സേനയുമായി കൈകോര്ത്തു ലഹരിവിരുദ്ധ ബോധവല്ക്കനരണംNo comments:

Post a Comment