ജി എച്ച് എച്ച് എസ് പട് ല സ്കൂള്‍ കലോത്സവം ആരംഭിച്ചു

പരിമിതികള്ക്കിടയില്‍ മൂന്നാമതും നൂറുമേനി വിളയിച്ച പട്ട്ള സ്കൂള്‍ ജൈത്രയാത്ര തുടരുന്നു

Thursday, October 15, 2015

AWAIRNESS CLASS CONDUCTED BY HEALTH CLUBസ്കൂൾ ഹെൽത്ത്‌ ക്ലബ്ബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കൊതുകുജന്യ നിയന്ത്രണ ക്ലാസ്സ്‌ സംഘടിപ്പിച്ചു.ഹെൽത്ത്‌ ഇൻസ്പെക്ടർ റോബിൻ സർ ക്ലാസ്സ്‌ കൈകാര്യം ചെയ്തു .school headmistress kumari rani teacher ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.senior assistant sri vinod master സംസാരിച്ചു.ഹെൽത്ത്‌ ക്ലബ്‌ കണ്‍വീനർ ശ്രീമതി സജിത ടീച്ചർ ക്ലാസിനു നേതൃത്വം നൽകി.

No comments:

Post a Comment