ജി എച്ച് എച്ച് എസ് പട് ല സ്കൂള്‍ കലോത്സവം ആരംഭിച്ചു

പരിമിതികള്ക്കിടയില്‍ മൂന്നാമതും നൂറുമേനി വിളയിച്ച പട്ട്ള സ്കൂള്‍ ജൈത്രയാത്ര തുടരുന്നു

Thursday, October 15, 2015

HEALTH CLUB EXHIBITION. DISEASES AND TRANSMISSION


ഹെൽത്ത്‌ ക്ലബ്ബിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ diseases and transmission എന്ന വിഷയത്തിൽ exhibition നടത്തി ആരോഗ്യവകുപ്പ് ജീവനക്കാരും ഹെൽത്ത്‌ ക്ലബ്‌ കണ്‍വീനർ ശ്രീമതി സജിത ടീച്ചറും നേതൃത്വം നല്കി 

No comments:

Post a Comment