ജി എച്ച് എച്ച് എസ് പട് ല സ്കൂള്‍ കലോത്സവം ആരംഭിച്ചു

പരിമിതികള്ക്കിടയില്‍ മൂന്നാമതും നൂറുമേനി വിളയിച്ച പട്ട്ള സ്കൂള്‍ ജൈത്രയാത്ര തുടരുന്നു

Wednesday, September 30, 2015

സ്കൂള്‍ കായിക മേള 2015-16


2015-16 വര്‍ഷത്തെ കായിക മേള 29/09/2015 നു നടന്നു.HM കുമാരി റാണി ടീച്ചര്‍ ഫ്ലാഗ് ഉയര്‍ത്തി മാര്‍ച്ച്‌ പാസ്റ്റ്നു തുടക്കംകുറിച്ചു. പി.ടി.എ.പ്രസിഡന്റ്  ശ്രീ.പി.എം.സയെദ് ഉദ്ഘാടനം നിര്‍വഹിച്ചു.

 


10 class; CPTA;


ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ കുട്ടികൾക്ക് സമ്മാനം പി ടി എ അംഗം വിതരണം ചെയ്യുന്നു 

CLASS PTA; 10,DATE 30/09/2015