ജി എച്ച് എച്ച് എസ് പട് ല സ്കൂള്‍ കലോത്സവം ആരംഭിച്ചു

പരിമിതികള്ക്കിടയില്‍ മൂന്നാമതും നൂറുമേനി വിളയിച്ച പട്ട്ള സ്കൂള്‍ ജൈത്രയാത്ര തുടരുന്നു

Thursday, October 20, 2016

INTERNATIONAL YEAR OF PULSES- BHAKSHYA MELA

 ഭക്ഷ്യ മേളയുടെ ഉദ്ഘാടനം സീനിയർ അസിസ്റ്റന്റ് അനിത ടീച്ചർ നിർവഹിക്കുന്നു
 ഭക്ഷ്യ മേളയിലെ വിവിധ ദൃശ്യങ്ങൾ പയർ കൊണ്ടുള്ള വിഭവങ്ങളിലൂടെ മേള ശ്രെദ്ധേയമായി
kettidodghadanam

 എം എൽ എ ഫണ്ടിൽ നിന്നും അനുവദിച്ച കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്‌ഘാടനം കാസറഗോഡ് എം എൽ എ ശ്രീ എൻ എ നെല്ലിക്കുന്ന് നിർവഹിക്കുന്നു

 HM കുമാരി റാണി ടീച്ചർ
 PTA പ്രെസിഡന്റ്‌ ശ്രീ എം സെയ്ദ്
 വാർഡ് മെമ്പർ ശ്രീ എം എ മജീദ്

Friday, October 7, 2016

SCHOOL ATHLETIC MEET

 സ്പോർട്സ് മീറ്റിനു HM റാണി ടീച്ചർ പതാക ഉയർത്തുന്നു .സമീപം നാരായണൻ മാസ്റ്റർ

 പതാക ഉയർത്തിയതിനുശേഷം HM കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കുന്നു .
 മർച്ചപാസ്റ്റിൽ ജെ ആർ സി  കുട്ടികളും വിവിധ HOUSILE കുട്ടികളും


 അധ്യക്ഷൻ PTA പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ സെയ്ദ് .
ഉദ്ഘാടനം എസ്‌ എം സി ചെയര്മാന് ശ്രീ അബൂബക്കർ നിർവഹിക്കുന്നു.