ജി എച്ച് എച്ച് എസ് പട് ല സ്കൂള്‍ കലോത്സവം ആരംഭിച്ചു

പരിമിതികള്ക്കിടയില്‍ മൂന്നാമതും നൂറുമേനി വിളയിച്ച പട്ട്ള സ്കൂള്‍ ജൈത്രയാത്ര തുടരുന്നു

Monday, February 13, 2017


"HELLO ENGLISH"


എല്‍ പി തലത്തില്ലുള്ള കുട്ടികളുടെ ആംഗലേയ ഭാഷയിലുള്ള ആശയവിനിമയ ശേഷി വികസിപ്പിക്കാന്‍ BRC തലത്തില്‍ നടത്തുന്ന  "HELLO ENGLISH"പരിപാടിയുടെ സ്‌കൂൾ തല ഉദ് ഘാടനം  വാർഡ് മെമ്പർ നടത്തി .

പി ടി എ പ്രസിഡണ്ട്  ,അനിത ടീച്ചർ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു

മലയാള തിളക്കം

പ്രൈമറി ക്ലാസ്സുകളിലെ  ഭാഷാ പഠനനിലവാരം ഉയര്‍ത്തുന്നതിനായി കേരള സര്‍ക്കാര്‍ ആവിഷ്കരിച്ച മലയളതിളക്കം ദശ ദിന പരിപാടി  പട്ള ജി എച്ച് എച്ച് എസില്‍ ആരംഭിച്ചു.ഇതിനൊടനുബന്ധിച്ചു രക്ഷകര്‍ത്താക്കളു ടെ   യോഗവും നടത്തി.

Sunday, February 12, 2017

ദേശീയ വിരവിമുക്ത ദിനം:വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് വിരനശീകരണ ഗുളികള്‍ നല്‍കി


ദേശീയ വിരവിമുക്ത ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി  വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് വിരനശീകരണ ഗുളികകള്‍ വിതരണം ചെയ്തു ആഗസ്റ്റ് 10 ന്  ഉച്ച ഭക്ഷണത്തിനു ശേഷമാണ് വിര നശീകരണ ഔഷധമായ അല്‍ബെന്‍ഡസോള്‍ ഗുളിക 1 വയസ് മുതല്‍ 19 വയസ് വരെയുള്ള കുട്ടികള്‍ക്ക് നല്‍കിയത്.