ജി എച്ച് എച്ച് എസ് പട് ല സ്കൂള്‍ കലോത്സവം ആരംഭിച്ചു

പരിമിതികള്ക്കിടയില്‍ മൂന്നാമതും നൂറുമേനി വിളയിച്ച പട്ട്ള സ്കൂള്‍ ജൈത്രയാത്ര തുടരുന്നു

Sunday, November 30, 2014

​എച്ച്.ഐ.വി ബാധിതരെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്ന ആന്ധ്യം ബാധിച്ച സമൂഹത്തിന് മെഴുകുതിരി കത്തിച്ച് വെളിച്ചം പകരുന്ന സയന്‍സ് ക്ലബ്ബ് അംഗങ്ങള്‍.

No comments:

Post a Comment