ജി എച്ച് എച്ച് എസ് പട് ല സ്കൂള്‍ കലോത്സവം ആരംഭിച്ചു

പരിമിതികള്ക്കിടയില്‍ മൂന്നാമതും നൂറുമേനി വിളയിച്ച പട്ട്ള സ്കൂള്‍ ജൈത്രയാത്ര തുടരുന്നു

Wednesday, March 9, 2016

രവി മാസ്റ്റെര്ക്ക്കണ്ണീരോടെ വിട
പട്ട്ള സ്കൂളില്‍ ദീര്‍ഘകാലം അധ്യാപകനായിരുന്ന രവി മാസ്റ്ററുടെ അവിചാരിതമായ നിര്യാണം അദ്ധ്യാപകരേയും വിദ്യാര്‍ഥികളെയും ഒരുപോലെ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തി.ഹൃദയസംബന്ധമായ അസുഖംകാരണം 9/03/2016 നു രാവിലെ 6 മണിക്കായിരുന്നു മരണം.

U P വിഭാഗത്തില്‍ സോഷ്യല്‍ സയന്‍സ് കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്ന അദ്ധേഹത്തിനു ടെക്സ്റ്റ്‌ പുസ്തകങ്ങളുടെ ചുമതലയും ഉണ്ടായിരുന്നു.

       സ്കൂളില്‍ പഠനയാത്രകളും സാമൂഹ്യക്ലബ്ബ് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും നടത്തുന്നതില്‍ അദ്ദേഹം വലിയ പങ്കു വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്.അദ്ധേഹത്തിന്‍റെ കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം ഈ വിയോഗത്തില്‍ പട്ട്ള സ്കൂളും നാടും ചേരുന്നു.
 The loss of a loved one is like the loss of a part of oneself; an arm or a leg. At first, the pain is so physical that it is hard to ignore. The trauma is so intense that the mind finds it hard to cope with the loss. With time the pain eases, the body recovers and the brain figures out new ways to go on.” 
 
Federico Chini, The Sea Of Forgotten Memories     

No comments:

Post a Comment