ജി എച്ച് എച്ച് എസ് പട് ല സ്കൂള്‍ കലോത്സവം ആരംഭിച്ചു

പരിമിതികള്ക്കിടയില്‍ മൂന്നാമതും നൂറുമേനി വിളയിച്ച പട്ട്ള സ്കൂള്‍ ജൈത്രയാത്ര തുടരുന്നു

Sunday, February 12, 2017

ദേശീയ വിരവിമുക്ത ദിനം:വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് വിരനശീകരണ ഗുളികള്‍ നല്‍കി


ദേശീയ വിരവിമുക്ത ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി  വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് വിരനശീകരണ ഗുളികകള്‍ വിതരണം ചെയ്തു ആഗസ്റ്റ് 10 ന്  ഉച്ച ഭക്ഷണത്തിനു ശേഷമാണ് വിര നശീകരണ ഔഷധമായ അല്‍ബെന്‍ഡസോള്‍ ഗുളിക 1 വയസ് മുതല്‍ 19 വയസ് വരെയുള്ള കുട്ടികള്‍ക്ക് നല്‍കിയത്. 


No comments:

Post a Comment