ജി എച്ച് എച്ച് എസ് പട് ല സ്കൂള്‍ കലോത്സവം ആരംഭിച്ചു

പരിമിതികള്ക്കിടയില്‍ മൂന്നാമതും നൂറുമേനി വിളയിച്ച പട്ട്ള സ്കൂള്‍ ജൈത്രയാത്ര തുടരുന്നു

Friday, February 20, 2015

ഷെഫിന്‍ മുഹമ്മദിന്റെ‍ നേട്ടം

.ജൈവവൈവിധ്യ ബോര്‍ഡ് നടത്തിയ ജില്ലാതല ഉപന്യാസമത്സരത്തില്‍ UP വിഭാഗത്തില്‍ ഒന്നാംസ്ഥാനം നേടിയ ആറാം തരത്തിലെ Sheffin Mohammed തിരുവനന്തപുരത്ത് വച്ച് നടക്കുന്ന സംസ്ഥാന തല ജൈവവൈവിധ്യ കൊണ്ഗ്രസ്സില്‍ മത്സരത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ അര്‍ഹത നേടി.NuMath തുടങ്ങിയ നിരവധി മത്സരങ്ങളില്‍ വിജയം നേടിയ ഷഫിന്‍ പഠനത്തിലും മിടുക്കനാണ്

No comments:

Post a Comment