ജി എച്ച് എച്ച് എസ് പട് ല സ്കൂള്‍ കലോത്സവം ആരംഭിച്ചു

പരിമിതികള്ക്കിടയില്‍ മൂന്നാമതും നൂറുമേനി വിളയിച്ച പട്ട്ള സ്കൂള്‍ ജൈത്രയാത്ര തുടരുന്നു

Thursday, December 8, 2016

നവ കേരളം  ഹരിതകേരളം 

ഗവ: ഹയർസെക്കണ്ടറി  സ്കൂൾ പട്ള 
വിവിധ പരിപാടികൾ 
No comments:

Post a Comment