ജി എച്ച് എച്ച് എസ് പട് ല സ്കൂള്‍ കലോത്സവം ആരംഭിച്ചു

പരിമിതികള്ക്കിടയില്‍ മൂന്നാമതും നൂറുമേനി വിളയിച്ച പട്ട്ള സ്കൂള്‍ ജൈത്രയാത്ര തുടരുന്നു

Wednesday, July 5, 2017

ബഷീർ അനുസ്മരണം

ബഷീർ ദിനം  ബഷീർ ചിത്രപ്രദർശനം ബഷീർ കഥകളുടെ വീഡിയോ പ്രദർശനം തുടങ്ങി വിവിധ പരിപാടികളോടെ നടത്തി. ഷെരീഫ് മാസ്റ്റർ രാജേഷ് മാസ്റ്റർ അശ്വതി ടീച്ചർ  എന്നിവർ നേതൃത്വം നല്കി.

No comments:

Post a Comment