ജി എച്ച് എച്ച് എസ് പട് ല സ്കൂള്‍ കലോത്സവം ആരംഭിച്ചു

പരിമിതികള്ക്കിടയില്‍ മൂന്നാമതും നൂറുമേനി വിളയിച്ച പട്ട്ള സ്കൂള്‍ ജൈത്രയാത്ര തുടരുന്നു

Sunday, July 9, 2017

സുബ്രതോ റണ്ണർസ് അപ്പ് ജി എച്ച് എച്ച് എസ് പട്ല

സുബ്രതോ കപ്പ് ഫുട്ബോൾ ടൂർണ്ണമെൻറിൽ ജി.എച്ച് എച്ച് എസ് പ്ല ഈവർഷത്തെ റണ്ണർ അപ്പായി

No comments:

Post a Comment