ജി എച്ച് എച്ച് എസ് പട് ല സ്കൂള്‍ കലോത്സവം ആരംഭിച്ചു

പരിമിതികള്ക്കിടയില്‍ മൂന്നാമതും നൂറുമേനി വിളയിച്ച പട്ട്ള സ്കൂള്‍ ജൈത്രയാത്ര തുടരുന്നു

Thursday, October 1, 2015

വയോജന ദിനാഘോഷം-വയോജന‌‍ങ്ങള്ക്ക് ഒരു ദിവസം

വയോജന ദിനാഘോഷംസ്കൂളിലെ കുട്ടികളുടെ അപ്പൂപ്പന്‍ മാരുടയും അമ്മുമ്മമാരുടയും ഒരു സംഘം പ്രത്യേകം  ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട അതിഥികളായി
എത്തി.വയോധികര്‍ സമൂഹത്തില്‍ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് സതീശന്മാസ്റ്റര്‍  സംസാരിച്ചു.അതിഥികളെ പൊന്നാടയണിയിച്ചും ഉപഹാരങ്ങള്‍ നല്‍കിയും ആദരിച്ചു. 


No comments:

Post a Comment