ജി എച്ച് എച്ച് എസ് പട് ല സ്കൂള്‍ കലോത്സവം ആരംഭിച്ചു

പരിമിതികള്ക്കിടയില്‍ മൂന്നാമതും നൂറുമേനി വിളയിച്ച പട്ട്ള സ്കൂള്‍ ജൈത്രയാത്ര തുടരുന്നു

Thursday, October 15, 2015

U P വിഭാഗം ക്ലാസ്സ്‌ P T A

U P  വിഭാഗം ക്ലാസ്സ്‌ P T A മീറ്റിംഗ് 9/10/2015 നു നടന്നു .പാദവാര്‍ഷിക മൂല്ല്യ നിര്‍ണയത്തിന്‍റെ വിവരങ്ങള്‍ രക്ഷിതാക്കളുമായി ചര്‍ച്ച ചെയ്തു.സീനിയര്‍ അസിസ്റ്റന്‍റ് വിനോദ് മാസ്റ്റര്‍ യോഗത്തില്‍ സംസാരിച്ചു


No comments:

Post a Comment