ജി എച്ച് എച്ച് എസ് പട് ല സ്കൂള്‍ കലോത്സവം ആരംഭിച്ചു

പരിമിതികള്ക്കിടയില്‍ മൂന്നാമതും നൂറുമേനി വിളയിച്ച പട്ട്ള സ്കൂള്‍ ജൈത്രയാത്ര തുടരുന്നു

Wednesday, July 20, 2016

യൂണിഫോം വിതരണം ഒന്നാം ക്ലാസ്സില്‍ നിന്ന്  തുടങ്ങുന്നു......
എട്ടാം ക്ലാസ്സുവരെയുള്ള മുഴുവന്‍ പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്കും ബി പി എല്‍ ആണ്‍കുട്ടികള്‍ക്കും  തീര്‍ന്നില്ല എല്ലാകുട്ടികള്‍ക്കും സൗജന്യ യൂണിഫോം 
അങ്ങനെയാണ് പട് ലയിലെ പി.ടി.എ അതാണ് പട് ല സ്റ്റൈല്‍ !!!!......


No comments:

Post a Comment