ജി എച്ച് എച്ച് എസ് പട് ല സ്കൂള്‍ കലോത്സവം ആരംഭിച്ചു

പരിമിതികള്ക്കിടയില്‍ മൂന്നാമതും നൂറുമേനി വിളയിച്ച പട്ട്ള സ്കൂള്‍ ജൈത്രയാത്ര തുടരുന്നു

Tuesday, August 2, 2016

 കര്‍ക്കിടക കഞ്ഞി നല്കി പട്ലസ്ക്കൂള്‍

ആടിമാസത്തിന്റെ  ആധിയില്‍ ആരോഗ്യം പകരാനുള്ള ചെറിയ ഉദ്യമം
ഹെഡ്മിസ്ട്രസ് കുമാരി റാണി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.

ഉച്ചക്ക‍ഞ്ഞി ചാര്‍ജുള്ള മുരളി മാസ്റ്ററും പി.ഇ.ടി ലക്ഷ്മണന്‍ മാസ്റ്ററും കര്‍ക്കിടക കഞ്ഞി വിതരണത്തില്‍

No comments:

Post a Comment