ജി എച്ച് എച്ച് എസ് പട് ല സ്കൂള്‍ കലോത്സവം ആരംഭിച്ചു

പരിമിതികള്ക്കിടയില്‍ മൂന്നാമതും നൂറുമേനി വിളയിച്ച പട്ട്ള സ്കൂള്‍ ജൈത്രയാത്ര തുടരുന്നു

Tuesday, January 3, 2017

ജൈവ കൃഷി വിളവെടുപ്പ്
പട്ള ഗവഃ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ  ജൈവകൃഷി  വിളവെടുപ്പ് നടത്തി വിഭവങ്ങൾ  ഹെഡ്മിസ്ട്രെസ്സിനു കൈമാറുന്നു

No comments:

Post a Comment