ജി എച്ച് എച്ച് എസ് പട് ല സ്കൂള്‍ കലോത്സവം ആരംഭിച്ചു

പരിമിതികള്ക്കിടയില്‍ മൂന്നാമതും നൂറുമേനി വിളയിച്ച പട്ട്ള സ്കൂള്‍ ജൈത്രയാത്ര തുടരുന്നു

Sunday, July 27, 2014

സുബ്രദോ ഫുഡ്ബാള്‍കാസറഗോഡ് സബ്ജില്ലാ സുബ്രദോ ഫുഡ്ബാള്‍ മത്സരത്തില്‍ 14 വയസ്സിനു താഴെ, 17 വയസ്സിനു  താഴെ വിഭാഗത്തില്‍ ഇരട്ട കിരീടം നേടിയ ജി എച്ച് എസ് എസ് പട്ട്ല സ്കൂള്‍ ടീം .

No comments:

Post a Comment