ജി എച്ച് എച്ച് എസ് പട് ല സ്കൂള്‍ കലോത്സവം ആരംഭിച്ചു

പരിമിതികള്ക്കിടയില്‍ മൂന്നാമതും നൂറുമേനി വിളയിച്ച പട്ട്ള സ്കൂള്‍ ജൈത്രയാത്ര തുടരുന്നു

Thursday, July 24, 2014

കുട്ടിയെയറിയാന്‍-ഇരുട്ടില്‍ നിന്നും വെളിച്ചത്തിലേക്ക്


കുട്ടിയെയറിയാന്‍--10-ലെ അജിത്കുമാറിന് എമര്‍ജന്‍സി ലൈറ്റ്‌ സമ്മാനിക്കുന്നു

No comments:

Post a Comment