ജി എച്ച് എച്ച് എസ് പട് ല സ്കൂള്‍ കലോത്സവം ആരംഭിച്ചു

പരിമിതികള്ക്കിടയില്‍ മൂന്നാമതും നൂറുമേനി വിളയിച്ച പട്ട്ള സ്കൂള്‍ ജൈത്രയാത്ര തുടരുന്നു

Thursday, July 24, 2014

പരാധീനതകള്‍ക്കിടയില്‍ നൂറുമേനിയുടെ തിളക്കത്തില്‍ പട്ട്ള സ്കൂള്‍


No comments:

Post a Comment