ജി എച്ച് എച്ച് എസ് പട് ല സ്കൂള്‍ കലോത്സവം ആരംഭിച്ചു

പരിമിതികള്ക്കിടയില്‍ മൂന്നാമതും നൂറുമേനി വിളയിച്ച പട്ട്ള സ്കൂള്‍ ജൈത്രയാത്ര തുടരുന്നു

Saturday, July 19, 2014

PRAVASANOLSAVAM പ്രവേശനോത്സവം 2014-15

നൂറുശതമാനം വിജയം നേടിയ പത്താംതരം വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെ ആദരിക്കുന്നു

No comments:

Post a Comment