ജി എച്ച് എച്ച് എസ് പട് ല സ്കൂള്‍ കലോത്സവം ആരംഭിച്ചു

പരിമിതികള്ക്കിടയില്‍ മൂന്നാമതും നൂറുമേനി വിളയിച്ച പട്ട്ള സ്കൂള്‍ ജൈത്രയാത്ര തുടരുന്നു

Thursday, September 25, 2014

മംഗള്‍യാന്‍റെ വിജയം
മംഗള്‍യാന്‍റെ വിജയം സ്കൂളില്‍ വിപുലമായി ആഘോഷിച്ചു.ഇന്ത്യയുടെ ചൊവ്വ ദൌത്യത്തെ കുറിച്ച് വീഡിയോ പ്രദര്‍ശനവും പ്രഭാഷണവും നടന്നു.

 

 

 

No comments:

Post a Comment