ജി എച്ച് എച്ച് എസ് പട് ല സ്കൂള്‍ കലോത്സവം ആരംഭിച്ചു

പരിമിതികള്ക്കിടയില്‍ മൂന്നാമതും നൂറുമേനി വിളയിച്ച പട്ട്ള സ്കൂള്‍ ജൈത്രയാത്ര തുടരുന്നു

Thursday, September 4, 2014

NEW SCHOOL BUILDING

പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്‍റെ ഉദ്ഘാടനംബഹുമാനപ്പെട്ട കാസര്‍ഗോഡ് MP.ശ്രീ.പി.കരുണാകരന്‍ നിര്‍വഹിച്ചു.യോഗത്തില്‍ കാസര്‍ഗോഡ് MLA. ശ്രീ NA.നെല്ലിക്കുന്ന് അധ്യക്ഷനായി


No comments:

Post a Comment