ജി എച്ച് എച്ച് എസ് പട് ല സ്കൂള്‍ കലോത്സവം ആരംഭിച്ചു

പരിമിതികള്ക്കിടയില്‍ മൂന്നാമതും നൂറുമേനി വിളയിച്ച പട്ട്ള സ്കൂള്‍ ജൈത്രയാത്ര തുടരുന്നു

Wednesday, September 3, 2014


കരുണാകരന്‍ എം.പി. ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന പുതിയ കെട്ടിടം

No comments:

Post a Comment