ജി എച്ച് എച്ച് എസ് പട് ല സ്കൂള്‍ കലോത്സവം ആരംഭിച്ചു

പരിമിതികള്ക്കിടയില്‍ മൂന്നാമതും നൂറുമേനി വിളയിച്ച പട്ട്ള സ്കൂള്‍ ജൈത്രയാത്ര തുടരുന്നു

Monday, September 29, 2014

MATHS QUIZ

ഗണിത ശാസ്ത്ര ക്വിസ് എല്‍.പി.വിഭാഗം ​മൂന്നാം സ്ഥാനം സല്‍മാന്‍ ബഷീര്‍

No comments:

Post a Comment