ജി എച്ച് എച്ച് എസ് പട് ല സ്കൂള്‍ കലോത്സവം ആരംഭിച്ചു

പരിമിതികള്ക്കിടയില്‍ മൂന്നാമതും നൂറുമേനി വിളയിച്ച പട്ട്ള സ്കൂള്‍ ജൈത്രയാത്ര തുടരുന്നു

Friday, August 19, 2016

nadan pookkalude pradarsanam


നാടൻപൂക്കളുടെ പ്രദർശനം എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ മലയാളം കുട്ടികൾ നടത്തി .പ്രദർശനം senior assistant anitha teacher ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്‌തു .മലയാളം അധ്യാപിക ദീപ ടീച്ചർ നേതൃത൦ നൽകി .

No comments:

Post a Comment