ജി എച്ച് എച്ച് എസ് പട് ല സ്കൂള്‍ കലോത്സവം ആരംഭിച്ചു

പരിമിതികള്ക്കിടയില്‍ മൂന്നാമതും നൂറുമേനി വിളയിച്ച പട്ട്ള സ്കൂള്‍ ജൈത്രയാത്ര തുടരുന്നു

Sunday, August 31, 2014

LKG/UKG SECTIONപുതുതായി ആരംഭിച്ച പ്രീപ്രൈമറി വിഭാഗം.സമ്പൂര്‍ണ്ണ വിജയത്തിലേക്കുള്ള മറ്റൊരു കാല്‍വെപ്പ്

No comments:

Post a Comment