ജി എച്ച് എച്ച് എസ് പട് ല സ്കൂള്‍ കലോത്സവം ആരംഭിച്ചു

പരിമിതികള്ക്കിടയില്‍ മൂന്നാമതും നൂറുമേനി വിളയിച്ച പട്ട്ള സ്കൂള്‍ ജൈത്രയാത്ര തുടരുന്നു

Wednesday, July 8, 2015

വിവിധയിനം ചെടികളെ കുറിച്ചും  പൂക്കളെ കുറിച്ചും bindu teacher ക്ലാസ്സെടുക്കുന്നു

No comments:

Post a Comment