ജി എച്ച് എച്ച് എസ് പട് ല സ്കൂള്‍ കലോത്സവം ആരംഭിച്ചു

പരിമിതികള്ക്കിടയില്‍ മൂന്നാമതും നൂറുമേനി വിളയിച്ച പട്ട്ള സ്കൂള്‍ ജൈത്രയാത്ര തുടരുന്നു

Friday, July 24, 2015

ചാന്ദ്രദിനം

ചാന്ദ്രദിനം പ്രമാണിച്ചു സ്കൂളില്‍ നടന്ന പരിപാടികള്‍No comments:

Post a Comment