ജി എച്ച് എച്ച് എസ് പട് ല സ്കൂള്‍ കലോത്സവം ആരംഭിച്ചു

പരിമിതികള്ക്കിടയില്‍ മൂന്നാമതും നൂറുമേനി വിളയിച്ച പട്ട്ള സ്കൂള്‍ ജൈത്രയാത്ര തുടരുന്നു

Sunday, July 19, 2015

ഫുട്ബാളില്‍ മികച്ച പ്രകടനം

ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിയുടെ നേതൃത്തത്തില്‍ നടത്തിയഫുട്ബോള്‍ മത്സരത്തില്‍ നല്ല പ്രദര്‍ശനം കാഴ്ചവച്ച പട്ട്ള സ്കൂള്‍ പൊന്‍പുലരി ക്ലുബിനുള്ള ട്രോഫി ലക്ഷ്മണന്‍ മാസ്റ്റര്‍ സ്വീകരിക്കുന്നു

No comments:

Post a Comment