ജി എച്ച് എച്ച് എസ് പട് ല സ്കൂള്‍ കലോത്സവം ആരംഭിച്ചു

പരിമിതികള്ക്കിടയില്‍ മൂന്നാമതും നൂറുമേനി വിളയിച്ച പട്ട്ള സ്കൂള്‍ ജൈത്രയാത്ര തുടരുന്നു

Wednesday, July 15, 2015

ഇത് പത്താം ക്ലാസ്സുകാരി നഫ് സീലയും മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലെ കുഞ്ഞനുജത്തി നൂര്‍ജഹാനും കുഞ്ഞു പ്രായത്തിലെ അമ്മ നഷ്ടപ്പെട്ടവര്‍, കയറി കിടക്കാന്‍ ഒരിടം പോലും ഇല്ലാത്തവര്‍. ഇവരെ സഹായിക്കാന്‍ പട് ല കൈ കോര്‍ക്കുന്നു.

No comments:

Post a Comment