ജി എച്ച് എച്ച് എസ് പട് ല സ്കൂള്‍ കലോത്സവം ആരംഭിച്ചു

പരിമിതികള്ക്കിടയില്‍ മൂന്നാമതും നൂറുമേനി വിളയിച്ച പട്ട്ള സ്കൂള്‍ ജൈത്രയാത്ര തുടരുന്നു

Saturday, July 18, 2015

 
റംസാന്‍ പ്രമാണിച്ചു നടത്തിയ മൈലാഞ്ചി മത്സരത്തില്‍ വിരിഞ്ഞ കലാരൂപങ്ങള്‍

No comments:

Post a Comment