ജി എച്ച് എച്ച് എസ് പട് ല സ്കൂള്‍ കലോത്സവം ആരംഭിച്ചു

പരിമിതികള്ക്കിടയില്‍ മൂന്നാമതും നൂറുമേനി വിളയിച്ച പട്ട്ള സ്കൂള്‍ ജൈത്രയാത്ര തുടരുന്നു

Wednesday, June 8, 2016

പെയ്യാന്‍ മടിച്ചു നില്ക്കുന്ന ഇടവപ്പാതി കാറുകള്‍ പട്ലയുടെ ആകാശത്ത്

No comments:

Post a Comment