ജി എച്ച് എച്ച് എസ് പട് ല സ്കൂള്‍ കലോത്സവം ആരംഭിച്ചു

പരിമിതികള്ക്കിടയില്‍ മൂന്നാമതും നൂറുമേനി വിളയിച്ച പട്ട്ള സ്കൂള്‍ ജൈത്രയാത്ര തുടരുന്നു

Monday, June 6, 2016

 പരിസ്ഥിതി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് സ്ക്കൂള്‍ മുറ്റത്ത്  വൃക്ഷതൈ നടുന്നു. റെഡ്ക്രോസും പരിസ്ഥിതി ക്ലബ്ബും ചേര്‍ന്ന് സ്ക്കൂള്‍ പരിസരത്ത് അമ്പതിലധികം വൃക്ഷതൈ നട്ടു പിടിപ്പിച്ചു.

No comments:

Post a Comment