ജി എച്ച് എച്ച് എസ് പട് ല സ്കൂള്‍ കലോത്സവം ആരംഭിച്ചു

പരിമിതികള്ക്കിടയില്‍ മൂന്നാമതും നൂറുമേനി വിളയിച്ച പട്ട്ള സ്കൂള്‍ ജൈത്രയാത്ര തുടരുന്നു

Friday, June 17, 2016

 LOOK ! THIS IS PATLA STYLE:  ഒന്നാം ക്ലാസ്സില്‍ പ്രവേശനത്തിന്റെ പൂത്തിരി 62 പുതിയ കുട്ടികള്‍,
മറ്റു ക്ലാസ്സുകളിലേക്കായി 63 കുട്ടികള്‍ പുതിയ രണ്ട് ഡിവിഷന്‍ ഇംഗ്ലീഷിനും സോഷ്യലിനും പുതിയ പോസ്റ്റുകള്‍  YES   പട് ല വളരുകയാണ്.  
ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെത്തിയ കുട്ടികല്‍ക്ക് മദര്‍ പി ടി എ പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീമതി സക്കീന അദ്ധ്യാപക രക്ഷാകര്‍തൃ സമിതി ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ ബാഗ് വിതരണം ചെയ്യുന്നു.

  CPTA HM സംസാരിക്കുന്നു

No comments:

Post a Comment