ജി എച്ച് എച്ച് എസ് പട് ല സ്കൂള്‍ കലോത്സവം ആരംഭിച്ചു

പരിമിതികള്ക്കിടയില്‍ മൂന്നാമതും നൂറുമേനി വിളയിച്ച പട്ട്ള സ്കൂള്‍ ജൈത്രയാത്ര തുടരുന്നു

Wednesday, June 8, 2016

അന്താരാഷ്ട്ര പയര്‍ വര്‍ഷം  പട്ലയില്‍ ഒരുക്കങ്ങള്‍ തുടങ്ങി.


വളരാന്‍ കൊതിക്കുന്ന പയര്‍ വിത്ത്


No comments:

Post a Comment