ജി എച്ച് എച്ച് എസ് പട് ല സ്കൂള്‍ കലോത്സവം ആരംഭിച്ചു

പരിമിതികള്ക്കിടയില്‍ മൂന്നാമതും നൂറുമേനി വിളയിച്ച പട്ട്ള സ്കൂള്‍ ജൈത്രയാത്ര തുടരുന്നു

Thursday, August 7, 2014

യുദ്ധവിരുദ്ധ കൂട്ടയോട്ടം വിദ്യാലയങ്ങള്‍ കയറിയിറങ്ങി


1 comment:

  1. പുതു ലോകത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള ഓട്ടം

    ReplyDelete