ജി എച്ച് എച്ച് എസ് പട് ല സ്കൂള്‍ കലോത്സവം ആരംഭിച്ചു

പരിമിതികള്ക്കിടയില്‍ മൂന്നാമതും നൂറുമേനി വിളയിച്ച പട്ട്ള സ്കൂള്‍ ജൈത്രയാത്ര തുടരുന്നു

Thursday, August 14, 2014

പ്രേംചന്ദ്‌ ജയന്തി

പ്രേംചന്ദ്‌ ജയന്തിയോട്‌ അനുബന്ധിച്ച്  തയ്യാറാക്കിയ   പോസ്റ്റര്‍

No comments:

Post a Comment