ജി എച്ച് എച്ച് എസ് പട് ല സ്കൂള്‍ കലോത്സവം ആരംഭിച്ചു

പരിമിതികള്ക്കിടയില്‍ മൂന്നാമതും നൂറുമേനി വിളയിച്ച പട്ട്ള സ്കൂള്‍ ജൈത്രയാത്ര തുടരുന്നു

Thursday, August 14, 2014

ഫ്ലാഗ് സല്യൂട്ട്..........

പി.ടി.എ പ്രസിഡണ്ടിന്റെ അധ്യക്ഷതയില്‍ ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് പതാക ഉയര്‍ത്തി സല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു.
സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തില്‍ കുട്ടികള്‍ പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലുന്നു.

No comments:

Post a Comment